info@oph.p4.gov.np +977 61 467555

  Honorable Chief of Province

पृथ्वीमान गुरुङ माननीय प्रदेश प्रमुख Read More

 उजुरी तथा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७५५५

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७६६६

ईमेल mailto:info.oph@gandaki.gov.np


;

सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
Act and Regulations 2023-06-20 Download/View
Press Release 2023-06-13 Download/View
प्रेस विज्ञप्ति 2023-05-23 Download/View
प्रेस विज्ञप्ती 2023-05-23 Download/View
प्रेस विज्ञप्ती 2023-05-15 Download/View
प्रेस विज्ञप्ती 2023-05-15 Download/View
प्रेस विज्ञप्ती 2022-12-29 Download/View
प्रेस विज्ञप्ती 2022-12-29 Download/View
List of Acts 2021-10-24 Download/View
माननीय प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङज्यूको पदभार ग्रहण कार्यक्रम 2021-08-03 Download/View
कार्य विभाजन सम्बन्धमा ३-१३ 2021-06-27 Download/View
कार्य विभाजन सम्बन्धमा २-२९ 2021-06-14 Download/View
कार्य विभाजन सम्बन्धमा 2021-07-04 Download/View
प्रेस विज्ञप्ती 2021-07-04 Download/View
माननीय ज्युको पदभार ग्रहण कार्यक्रम सम्बन्धमा 2021-07-04 Download/View
सुचना खण्डन सम्बन्धमा 2021-07-04 Download/View
शुभकामना 2020-01-02 Download/View
प्रेस बिज्ञप्ति २०७६/0८/0३ 2019-11-22 Download/View
प्रेस बिज्ञप्ति 2019-11-07 Download/View
Press Release of 2076/03/31 2019-07-16 Download/View
सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2019-05-03 Download/View
बिज्ञप्ती 2019-04-12 Download/View
प्रेस विज्ञप्ति 2019-04-08 Download/View
प्रेस विज्ञप्ती 2075/10/27 2019-02-13 Download/View
2075-06-08 को प्रेस विज्ञप्ती 2018-09-24 Download/View
कार्यालयकाे वेभसाइट संचालन सम्बन्धमा 2018-07-15 Download/View