info@oph.p4.gov.np +977 61 467555

News and Info

Title Publish Date
सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना । 2019-08-14 View Detail
गण्डकी प्रदेश सरकारको आ.व २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम 2019-06-08 View Detail
सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको सूचना 2018-09-17 View Detail
खर्च सार्वजनिकीकरण गरिएको सम्बन्धमा 2018-07-24 View Detail
कार्यालयकाे वेभसाइट संचालन सम्बन्धमा 2018-07-15 View Detail