info@oph.p4.gov.np +977 61 467555

Press Release

Title Publish Date
Press Release 2023-06-13 View Detail
प्रेस विज्ञप्ति 2023-05-23 View Detail
प्रेस विज्ञप्ती 2023-05-23 View Detail
प्रेस विज्ञप्ती 2023-05-15 View Detail
प्रेस विज्ञप्ती 2023-05-15 View Detail
प्रेस विज्ञप्ती 2022-12-29 View Detail
माननीय प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङज्यूको पदभार ग्रहण कार्यक्रम 2021-08-03 View Detail
कार्य विभाजन सम्बन्धमा ३-१३ 2021-06-27 View Detail
कार्य विभाजन सम्बन्धमा २-२९ 2021-06-14 View Detail
कार्य विभाजन सम्बन्धमा 2021-07-04 View Detail
प्रेस विज्ञप्ती 2021-07-04 View Detail
माननीय ज्युको पदभार ग्रहण कार्यक्रम सम्बन्धमा 2021-07-04 View Detail
सुचना खण्डन सम्बन्धमा 2021-07-04 View Detail
शुभकामना 2020-01-02 View Detail
प्रेस बिज्ञप्ति २०७६/0८/0३ 2019-11-22 View Detail
प्रेस बिज्ञप्ति 2019-11-07 View Detail
Press Release of 2076/03/31 2019-07-16 View Detail
सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2019-05-03 View Detail
बिज्ञप्ती 2019-04-12 View Detail
प्रेस विज्ञप्ति 2019-04-08 View Detail
प्रेस विज्ञप्ती 2075/10/27 2019-02-13 View Detail
2075-06-08 को प्रेस विज्ञप्ती 2018-09-24 View Detail